Thc Cartridge 1 GRAM - Buddha Vape / Super Jack THC FUNJUICE.VN / Vape Tinh Dau oil CBD THC HCM Vietnam

Thương hiệu: Buddha Vape  |  Tình trạng: 6
3,300,000đ

Thc Cartridge 1 GRAM - Buddha Vape / Super Jack  THC FUNJUICE.VN / Vape Tinh Dau oil CBD THC HCM Vietnam Thc Cartridge - Buddha Vape / Super Jack : A super sativa, Super Jack mixes Super Silver Hazewith the illustrious Jack Herer to create a sweet, spiced blend with a rich buttery aroma. The potent effects spark creativity and provides an uplifting boost of energy. Super Jack is a great daytime strain that will calm any anxieties and propel you through your day.  

Brand: Buddha Vape

Thc Cartridge 1 GRAM - Buddha Vape / Super Jack  THC FUNJUICE.VN / Vape Tinh Dau oil CBD THC HCM Vietnam

Thc Cartridge - Buddha Vape / Super Jack : A super sativa, Super Jack mixes Super Silver Hazewith the illustrious Jack Herer to create a sweetspiced blend with a rich buttery aroma. The potent effects spark creativity and provides an uplifting boost of energy. Super Jack is a great daytime strain that will calm any anxieties and propel you through your day.

buddhavape

0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.


Từ khóa: tinh dầu thc, tinh dau thc, tinh dầu cần sa, tinh dau can sa, tinh dầu cần, tinh dau can, Vape Cần, vape can, Vape Cần Sa, vape can sa, Dầu Cần, Dau Can, Dầu Cần Sa, Dau Can Sa, cần sa, can sa, buddha vape, thc

Zalo Logo